Kompetencje nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły

Kompetencje nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły

czwartek, 5 kwietnia 2018

Nasi nauczyciele uczestniczą w programie Erasmus+!

Dyrekcja oraz nauczyciele I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach biorą udział w programie Erasmus+, Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej. W ramach projektu pt. „Kompetencje nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły” nauczyciele szkoły biorą udział w szkoleniach metodycznych związanych z nauką języka angielskiego na Malcie, w Edynburgu i Oxfordzie. Projekt rozpoczął się 01.06.2017 roku i zakończy się 31.08.2018 roku.
Główne cele projektu :
  1. poprawa umiejętności językowych nauczycieli,
  2. wdrożenie w szkole nowoczesnych metod dydaktycznych,
  3. poprawa umiejętności zarządzania szkołą i kadrą pedagogiczną,
  4. modyfikacje programów nauczania i dostosowanie ich do wymagań współczesnego świata,
  5. pozyskanie partnerów do realizacji projektów międzynarodowych,
  6. rozwój postawy tolerancji i poszanowania różnorodności kulturowej.
Oprócz udziału w wybranych szkoleniach nauczyciele będą mieli za zadanie uczestniczyć w różnych zajęciach proponowanych przez szkołę oraz integrować się z innymi nauczycielami z Europy, a przede wszystkim nawiązywać kontakty, które zostaną w przyszłości wykorzystane do planowanych projektów współpracy międzynarodowej .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz